שחזור עמוד מסל המיחזור

 • עודכן בThursday, August 29, 2013

  Recyclebinסל המיחזור  הוא מבנה עץ נפרד בתוך לוח התוכן וניתן לזהות אותו ע"י אייקון בצדו הימני.

  בכדי לראות את תוכנו יש ללחוץ על המשולש הקטן שבצדו הימני.
  בכדי לשחזר דף מתוך סל המיחזור, לחצו עליו והעבירו אותו למיקום הרצוי בלוח התוכן. (קראו עוד על אופן הזזת דפים באתר בנושא הזזת עמוד)

  לניקוי תוכנו של סל המיחזור פנו לעמוד ניקוי סל המיחזור

   

למעלה